ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
Үйлчилгээний соёл, АУ-ны шинэ технологий, инновацийг эрхэмлэгч, шилдэг багийн тогтолцоотой олон улсын магадлан итгэмжлэгдсэн эмнэлэг болно.
 

АЛСЫН ХАРАА:

Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг дэлхийн жишигт


УРИА:

Бид хэзээд эрүүл мэндийн салбарын анхдагч, манлайлагч байна.


БАЙГУУЛЛАГЫН ҮНЭТ ЗҮЙЛС:

 • Ууган эмнэлгийн уламжлалт түүх
 • Зуун дамжсан арвин туршлага
 • Үе үеийн шилдэг хүний нөөц, залгамж чанар
 • АУ-ны тэргүүлэх ололт амжилт
 • Анхдагч манлайлагч нэр хүнд, хадгалах чадамж
 • Дэлхийн шилдэг технологийг эзэмшигч
 • Хамт олны хүсэл эрмэлзэл, итгэл үнэмшил

БИДНИЙ ЗАРЧИМ:

 • Иргэдэд нийцсэн үйлчилгээний соёл
 • Нотолгоонд суурилсан тусламж, үйлчилгээ
 • Мэдлэгт тулгуурласан хөгжил
 • Боломжид түшиглэсэн хариуцлага
 • Үр дүнд чиглэсэн удирдлага
 • Шинжлэх ухаанд суурилсан инноваци
 • Гүйэтгэлд тохирсон бодит үнэлгээ
 • Судлан суралцагч, хөгжин дэвшигч